Šilutės AJC – ne renginių organizavimo įstaiga

Dar 2015 metais duris atvėrusi Šilutės atvira jaunimo erdvė, o 2021 m. jau išaugusi į Šilutės atvirą jaunimo centrą (AJC), pažymi, jog net 7-erius metus mūsų mieste vykdomas atviras darbas su jaunimu. Beje, ne visos rajono institucijos dar vis atpažįsta, kokia veikla čia vykdoma.

Svarbus procesas

Turbūt visi norime, kad jaunuoliai nuolat būtų užsiėmę savo reikalais, elgtųsi tinkamai ir jokiu būdu „netrukdytų“ suaugusiesiems, nekeltų rūpesčių nei tėvams, nei mokyklai ar vietos bendruomenei. Būtent dėl to jaunimo centro veikla ir skiriasi nuo kitų įstaigų veiklos.

Atvirame jaunimo centre svarbus procesas, o ne rezultatas. Į AJC gali ateiti kiekvienas norintis ir jis neprivalo daryti tai, ką daro kiti. Čia jaunuolis gali būti saugiai, stebėti aplinką, bendraamžius.

Centras priima visus jaunuolius (14 – 29 metų) ir suteikia jiems galimybę eksperimentuoti, išbandyti save įvairiose veiklose. Jaunimo darbuotojai stebi jaunuolius ir tik reikiamu momentu pataria: jaunuoliai mokosi viską atlikti patys. AJC, priešingai nei kitos organizacijos, sąmoningai kuria palankesnes sąlygas, kad galėtų ateiti ne tik aktyvūs, bet ir nedrąsūs jauni žmonės.

Tikslinė grupė

Žmonės dažnai skirtingai įsivaizduoja, kas yra jaunimo centro tikslinė grupė. Dažnam tai – kitaip atrodantys paaugliai, būtinai „rizikos grupės“, jaunuoliai iš nepasiturinčių šeimų ar pan. Atvirame jaunimo centre laukiami VISI jauni žmonės, kuriems 14 – 29 metai, ir reikia erdvės save realizuoti, saugiai pabūti ir praleisti laisvalaikį, pasikalbėti išgyvenant linksmesnį ar sunkesnį laikotarpį. Atviras darbas su jaunuoliais, neskirsto jų į „rizikos“ ar „ne rizikos“, socialinio darbo „klientus“ ar „ne klientus“. AJC paslaugos teikiamos jaunuoliams priimtinoje ir saugioje aplinkoje, nežiūrint į jų socialinius įgūdžius, požiūrį, išsilavinimą, seksualinę orientaciją, pomėgius ar įpročius. Visa tai leidžia ne tik teoriškai keltis integracijos tikslus, bet realiai būti kartu su kitais ir mokytis šioje aplinkoje.

Jaunimo darbuotojas – ne renginių organizatorius

Lietuvoje dar nėra vieningos sistemos jaunimo darbuotojo kvalifikacijai užtikrinti. Šilutės AJC dirba keturi darbuotojai: direktorius ir trys jaunimo darbuotojai. Visi jie įgiję aukštąjį išsilavinimą. Žinoma, šalia dalykinių reikalavimų svarbios ir jų asmeninės savybės, motyvacija dirbti ir tobulintis.

Beje, jaunimo darbuotojas – ne renginių organizatorius. Be santykio su jaunu žmogumi palaikymo, ugdomojo jaunuolių palydėjimo, jaunų žmonių įgalinimo, jis turi ir kitas užduotis. Tai – aplinkos sukūrimas, vidaus tvarkos priežiūra, projektų įgyvendinimas, atstovavimas jaunimui įvairiose darbo grupėse, finansinių išteklių paieška, darbo laiko užtikrinimas, viešieji ryšiai, darbas su savanoriais, jų palydėjimas, grupinis ir individualus darbas su jaunuoliais, artima jų aplinka, veiklų organizavimas socialinėje erdvėje, dalyvavimas įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, situacijos vertinimas ir kitos.

Plečiant atvirojo darbo veiklos įvairovę, papildomai samdomi mokymų vadovai, edukacinių programų specialistai, organizuojamos išvykstamosios, bendros veiklos su kitų su jaunimu dirbančių įstaigų specialistais.

Veikla pagal situaciją ir poreikius

Kol kas skaudžiausia Šilutės AJC tema – patalpos jaunimo veikloms vykdyti. Šiuo metu centras glaudžiasi Liepų g. 16 esančiame pastate, kur veikloms teturi vos du kabinetus. Mažąjį – jaunimo darbuotojams, didesnįjį – jaunimo veikloms. Tačiau ir esant tokioms sąlygoms, čia sukurta saugi aplinka jaunimui veikti pagal poreikius. Edukacinėje erdvėje vedame mokymus, veiklas jaunuolių grupėms, laisvalaikio erdvėje įrengtos vietos žaisti stalo ar kompiuterinius žaidimus. Poilsio zonoje galima pailsėti sėdmaišiuose, išgerti arbatos, pasišildyti atsineštų užkandžių, pabendrauti. Atsiradus daugiau vietos, atvykę į AJC jaunuoliai rastų ir kur pasportuoti, nes tinkamos erdvės šiuo metu jau laukia nauji treniruokliai.

Šiltuoju metų laiku veiklos vykdomos ir už centro ribų. Yra įsigyta sportinio ir laisvalaikio inventoriaus: mobilusis krepšinio stovas su kamuoliais, žaidimai „Laivų mūšis“, „Maxi šaškės“, „Skylių siena“, „Janga XXL“, „Keturi eilėje“.

Veiklos kryptys

Jaunimo centre dirbama keliomis kryptimis: su jaunuoliais, darbuotojais, savanoriais, jaunimo lyderiais ir socialiniais partneriais. Šiomis veiklomis sudaromos sąlygos jaunuoliui išsiugdyti tas savybes, kurios bus naudingos būnant suaugusiu žmogumi. Svarbiausia kryptis – jaunimo laisvalaikis. Tai vyksta keliais būdais. Vienas jų – tai veiklos, kurias jauni žmonės pasiūlo patys, tai kas jiems įdomu, patrauklu. Kitas būdas – jaunimo darbuotojo inicijuojamos veiklos, kurios, jo nuomone, gali būti įdomios, naudingos jauniems žmonėms.

Jaunimo darbuotojai padeda paaugliams saugiai pereiti į suaugusiųjų pasaulį. Jaunuoliai ugdomi, skatinant pozityvų savivertės jausmą, padedant įsivardinti ateities viziją, stiprinant bendravimo įgūdžius, suvokiant kaip jis atrodo kitų žmonių akyse, atrandant individualius sugebėjimus bei talentus, produktyviai sprendžiant namuose, mokykloje ar tarp bendraamžių kylančius sunkumus.

Darbo laikas ir naujienos

AJC sudaryta galimybė apsilankyti ne tik tam jaunimui, kuris ieško būdų save realizuoti, bet ir tam, kuris čia „užaugo“, patyrė daug gražių akimirkų, įgijo gyvenimui reikalingų įgūdžių.

Unikalių lankytojų Šilutės AJC yra 277, o bendras lankytojų skaičius per metus siekia 3930.
Vertinant praėjusį laikotarpį, kuris buvo nelengvas dėl plintančio COVID-19 viruso, daug dėmesio Šilutės AJC buvo skirta pandemijos padariniams mažinti: valdyti jaunuolių srautai, laikytasi Jaunimo reikalų departamento pateiktų rekomendacijų dėl darbo atviruose jaunimo centruose organizavimo.
Šilutės AJC darbo laikas orientuotas į antrą dienos pusę: veiklos vykdomos po pamokų, pritaikytos prie jaunuolių poreikių. Darbo dienomis lankytojai laukiami nuo 15 iki 20 val.

LR Seimas patvirtino, kad 2022 metais minime Lietuvos jaunimo metus. Tad šie metai suteiks galimybių atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo situaciją ir jo problemas Lietuvoje, inicijuoti diskusijas ir tinkamų sprendimų priėmimą bei palengvinti jaunimo įsitvirtinimo procesą Lietuvoje.

Neabejojame, kad Šilutės AJC jaunimo šiemet laukia daug įvairių kasdieninių veiklų, mokymų, susitikimų, sociokultūrinių išvykų ir kitų patrauklių, asmenybės savybes ugdančių, gyvenimiškas kompetencijas tobulinančių veiklų.