Teisės aktai

Lankytojų tvarka

LR Vaiko minimalios ir visuotinės priežiūros įstatymas
Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija
Atvirų jaunimo centrų veiklos aprašas
AJC darbuotojų veiklos aprašas
• 2014 metų spalio 1 d. Departamento direktoriaus įsakymą ir Jaunimui teikiamų paslaugų aprašą galite rasti čia (IVP forma, programos forma)
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas
Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašas, mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašas, atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašas
Rekomendacijos atvirų jaunimo centrų veiklos kokybės užtikrinimui