Korupcijos prevencija

Dėl antikorupcinės veiklos anoniminės anketos

Tolerancijos korupcijai indeksas

2021-2023 metų kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymo ataskaita už 2023 metus

Korupcijos prevencijos programa 2021-2022

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021-2022

Atsakingi už korupcijos prevenciją:

        Dovydas Vasiliauskas (jaunimo darbuotojas), tel. 8 603 27933