Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m. II Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)

2023 m. I Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)