Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2024 m. I Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)

2023 m. IV Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)

2023 m. III Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)

2023 m. II Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)

2023 m. I Ketvirtis (su aiškinamuoju raštu)