Šilutės AJC sėkmingai įgyvendino pilotinį projektą, padedantį jaunuoliui integruotis į švietimą ir darbo rinką

Su besibaigiančiais kalendoriniais metais Šilutės atvirame jaunimo centre (Šilutės AJC) bus užbaigtas ir pilotinis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis finansuojamas projektas „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas“. Šiame projekte buvo įtraukti ir galėjo dalyvauti 17 Šilutės rajono jaunuolių (14-29 m.). Anot Šilutės AJC direktoriaus Rimvydo Petrauskio, šis projektas ne tik parodė, jog pagalba jaunuoliui, norinčiam integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą, yra labai svarbus, bet ir atvėrė galimybes plėsti centro veiklas, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis, specialistais, kad jauno žmogaus kliūtys šiame gyvenimo etape būtų įveiktos.

Projektas „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas“ startavo spalio mėnesį ir truko vos metų ketvirtį. Žinoma, laikas nebuvo ilgas, tačiau ir per jį pavyko surasti pagalbos stokojančių jaunuolių bei jiems ištiesti pagalbos ranką.

„Pirmas žingsnis, kurį mes padarėme, pradėdami įgyvendinti projektą, tai buvo glaudus bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir socialiniais partneriais. Atrasti 17 projekte galinčių dalyvauti jaunuolių tikrai nebuvo sunku. Šiais laikais, kai iš užsienio nemažai grįžta į Lietuvą gyventi emigrantų, o jų vaikai turi pradėti lankyti mokyklas, neturėdami pakankamai lietuvių kalbos įgūdžių, labai aktuali tema. Taip pat, siaučiant pandemijai, sudėtinga jaunam pradedančiajam jaunuoliui atrasti darbo. Tad įsitikinome, kad  pagalbos ar patarimo stokoja nemaža dalis jaunų žmonių. O jaunuoliui, kuris dar neturi didelės patirties šiose srityse, tai ypač aktualu“, – sakė R. Petrauskis.

Darbas su emigrantų vaikais

Priminsime, kad pagrindinis projekto tikslas – individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdieninio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdieninius poreikius. Taip pat – sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas įsitraukti į veiklas ir ugdytų socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, keltų motyvaciją per praktinių įgūdžių ugdymo veiklas.

Antruoju žingsniu, įgyvendindami projektą, Šilutės AJC darbuotojai surado ir pagalbos ranką ištiesė būtent emigrantų vaikams. Į projekto veiklas buvo įtraukti keturi tokie jaunuoliai. Individualių konsultacijų metu paaiškėjo, kad sugrįžę iš užsienio jaunuoliai gyventi į Lietuvą patiria nemažai psicholsunkumų. Vienas iš jų – integravimasis į vietos švietimo sistemą.

Dalyviai papasakojo, kad dar būdami vos kelerių mėnesių ar metų buvo išvykę su tėvais gyventi į užsienio šalis. Savaime suprantama, kad jiems lengvesne ir laisvesne kalba per kelerius metus tapo būtent tos šalies, kurioje gyveno, kalba. Juolab, kad visiems jaunuoliams teko pirmuosius metus ar net kelis iš jų lankyti užsienio mokyklose.

Įgyvendinant projektą „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas“ individualių konsultacijų metu paaiškėjo, kad ir šiandien, net po kelerių metų gyvenimo Lietuvoje, jaunuoliai dar nėra stiprūs lietuvių kalbos žinovai. Jiems sunkiau sekasi būtent su rašymo darbais, sunku įsiminti ir taikyti gramatikos, skyrybos taisykles. Dėl to jie gauna silpnesnius pažymius būtent lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, nors kiti ugdymosi dalykai, kaip matematika, fizika, istorija ir kt., sekasi gerai.

„Buvo sunku ne tik pradėti mokytis, bet kurį laiką patyriau ir išankstinių baimių…“, – sako viena projekto dalyvė. Anot jos, sugrįžimas gyventi į Lietuvą jai atnešė nemenkų iššūkių ir tik geranoriškų pedagogų dėka, jų tolerancija, jai pamažu pavyko po truputį integruotis. Šiuo metu projekto dalyvė labai noriai gilina lietuvių kalbos žinias ir papildomai, lanko konsultacijas, kurias suteikia Šilutės AJC įgyvendinamo projekto veiklos.

Palydėjo į darbo rinką

Įgyvendinat projektą buvo atsižvelgta į dar labai aktualią jaunimui temą – darbą, įsidarbinimo galimybes. Individualių konsultacijų metu buvo išsiaiškinti jaunuolių poreikiai, galimybės, aptartos sunkumų, patirtų darbe, priežastys. Jaunimo darbuotojai patarė ir palydėjo jaunuolius į Užimtumo tarnybą, kad šie galėtų joje užsiregistruoti ir sulaukti darbo pasiūlymo. Taip pat buvo suteikta ir projekto lėšomis finansuojama teisininko pagalba, sprendžiant iškilusius nesklandumus su darbdaviu.

Jaunuolių grupei buvo surengta ir išvažiuojamoji veikla. Jos metu buvo aplankyta verslo įmonė, susipažinta su darbo specifika, pasidalinta patirtimi ir įgūdžiais. Apie verslumą buvo pravesti koučingo (ugdomojo vadovavimo) užsiėmimai. Jų metu lektorius Nerijus Miginis – jaunimo politikos ir darbo su jaunimu srities mokymų vadovas ir tyrėjas, pasidalijo apie verslumą, jaunuolių darbo rinką bei poreikį, kokį poveikį tai turi asmeniniam gyvenimui.

Projekto sėkmė

Įgyvendinant projektą „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas“ labiausiai sprendžiamos aktualios jaunuolių problemos bei jų kasdienybės iššūkiai. Tai – integravimasis į švietimo sistemą ar darbo rinką. Kompleksiškai įtraukiant į projekto vykdymo veiklas, lavinami asmeniniai ir socialiniai jaunuolių įgūdžiai. Taip pat suteikiama visokeriopa pagalba pažinti save, ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius, atrasti motyvacijos bei informacijos. Jaunuoliai yra konsultuojami jiems rūpimais klausimais. Šilutės AJC direktorius R. Petrauskis sakė, kad tokiam projektui reikėtų tęstinumo. Vykdant projektą „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas“ paaiškėjo, kad Šilutėje yra daug daugiau jaunimo, kuriam reikia būtent tokios pagalbos. Šiuo projekto tęstinumu būtų galima padėti ir jau per vykdytas veiklas pažintiems jaunuoliams, ir tuo pačiu įtraukti vis naujų žmonių. Taip plėstųsi ne tik pagalba jaunam žmogui, bet ir bendradarbiavimas su dar įvairesnėmis institucijomis ar specialistais.