Rajono jaunimui pradėta teikti kompleksinė pagalba, sudaranti sąlygas integruotis į darbo rinką ar grįžti į švietimo sistemą

Lietuvoje jaunimo užimtumo ir nedarbo klausimai yra labai svarbūs ir tai – itin aktuali tema. Kalbant apie jaunimą, svarbiausia nedarbo priežastis yra praktinių įgūdžių stoka, o tai apima ir darbo patirties stoką, nepakankamą profesinį pasirengimą. Egzistuoja ir daug kitų kliūčių, trukdančių jaunuoliams įsitraukti į užimtumą, kurios susijusios su motyvacijos stoka, išsilavinimu, dideliais jaunuolių lūkesčiais.


Atsižvelgdamas į šias, bene vienas didžiausių jauno žmogaus gyvenimo problemų, Šilutės atviro jaunimo centro (AJC) kolektyvas spalio mėnesį pradeda įgyvendinti projektą „Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas“, organizuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagrindinis projekto tikslas – individualus darbas su jaunimu, siekiant stiprinti jo gebėjimus spręsti kasdieninio gyvenimo problemas ir užtikrinti kasdieninius poreikius. Taip pat – sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas įsitraukti į veiklas ir ugdytų socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, keltų motyvaciją per praktinių įgūdžių ugdymo veiklas.

Paslaugą gaus 17 jaunuolių

Šilutės AJC direktorius Rimvydas Petrauskis „Šilutės naujienoms“ sakė, jog projekto veikla tęsis tris paskutiniuosius metų mėnesius – spalį, lapkritį ir gruodį. Kompleksiškai paslaugas gaus 17 jaunuolių, kurių amžius 14 – 29 m. Jie bus įtraukiami į projekto vykdymo veiklas, lavinant asmeninius ir socialinius įgūdžius, suteikiant žinių ir gebėjimų, leisiančių integruotis į darbo rinką ir, esant poreikiui, grįžti į švietimo sistemą. Kokie bus pirmieji žingsniai? Pirmiausia, kaip sakė R. Petrauskis, bus atliekamas darbas motyvuojant jaunimą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas net ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, kuriems bus padedama įsitraukti į veiklas, ugdant jų socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius. „Pirmasis susitikimas su jaunuoliu ir individualus pokalbis numatys tolesnes veiklas ir mūsų, kaip projekto mentorių, žingsnius“, – sakė Šilutės AJC direktorius.

Spręs aktualias problemas

Per projekto įgyvendinimo mėnesius su jaunuoliu dirbs vykdytojas – mentorius, kuris vykdys mentorystę jaunam žmogui, padės susivokti savo poreikiuose ir skiepys socialinius įgūdžius. Šio projekto įgyvendinimas ir pagrindiniai tikslai yra sutelkti į nedirbančius, besimokančius, jokiuose mokymuose nedalyvaujančius jaunuolius ir jų skaičiaus mažinimą. Jaunuoliams bus suteikta visokeriopa pagalba pažinti save, ugdyti socialinius ir gyvenimo įgūdžius, atrasti motyvacijos, informacijos, gauti konsultacijų rūpimais klausimais. Projekte dalyvaujantis jaunimas bus nukreiptas ar palydėtas pas asmeninius poreikius atitinkančius specialistus. Jaunuoliai bus aktyviai įtraukiami į visuomenei naudingą veiklą, gaus tarpininkavimo su švietimo įstaigomis, darbdaviais paslaugas. „Projekto metu jaunuolio praktinių įgūdžių lavinimui bus suteikiamos paslaugos pagal individualius kiekvieno dalyvio poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus. Žinoma, didžiausią dėmesį skirsime individualiam darbui. Ieškosime įvairių ir lanksčių priemonių, metodų. Kokybiškas paslaugų taikymas jaunuoliui, nuolatinis veiklų rezultatų aptarimas, individualizuotas darbas su
kiekvienu jaunuoliu asmeniškai, atsižvelgiant į darbo su juo pokytį, padidins tikimybę, jog jaunuolis gaus kokybišką pasiūlymą mokytis, dirbti ar atlikti praktiką“, – dalijosi lūkesčiais R. Petrauskis. Įgyvendinant projektą suplanuota samdyti įvairių siaurų sričių specialistus: teisininkus, padėsiančius išspręsti teisinius jaunuolių klausimus, ir lietuvių kalbos specialistą jaunuolių, grįžusių iš užsienio, integracijai į švietimo sistemą ar darbo rinką. Projekto dalyviams bus taikoma stažuotė darbo vietoje bei grupiniai koučingo bei verslumo užsiėmimai. Projekto metu numatytos tarpininkavimo veiklos tarp jaunuolio, valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar organizacijų. Tam padės Šilutės AJC partneriai: Užimtumo tarnyba ir Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras.

Jaunuoliai, norintys dalyvauti projekte ir ugdyti savo praktinius įgūdžius, kurie padės įsilieti į darbo rinką ar švietimo sistemą, kviečiami atvykti į Šilutės AJC.

Adresas: Liepų g. 16, Šilutė,
tel. 8 603 27933,
el. p. silutesajc@gmail.com

Šaltinis: ŠilutėsNaujienos.lt