Dalyvavome Atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajono savivaldybėje galimybių studijos pristatyme

Šilutės AJC darbuotojai dalyvavo 2020 metais atliktame Atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajono savivaldybėje galimybių studijos pristatyme.

     Šį pristatymą parengė ir aptarė studijos tyrėjas, jaunimo politikos ekspertas Nerijus Miginis. Susitikime taip pat dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kitos jaunimo organizacijos.

     Atviro darbo su jaunimu plėtros Šilutės rajono savivaldybėje galimybių studija siekiama kokybiškai įgyvendinti valstybės perduotą savivaldybėms jaunimo politikos funkciją, taip pat tapti labiau jaunimui draugiška, kurti galimybes jaunimui būti ir veikti rajone bei taip stiprinti vietos identitetą. Šios galimybių studijos tikslas teikti siūlymus, įžvalgas, aptarti darbo su jaunimu tendencijas, įvairias darbo su jaunimu formas, bei rekomenduoti kaip jas pritaikyti Šilutės rajono savivaldybėje, siekiant gerinti jaunimo situaciją.

     Galimybių studijos rengėjams buvo keliami šie uždaviniai:  identifikuoti esmines Šilutės rajono jaunimo problemas, jų priežastis bei jaunuolių poreikius savirealizacijai;  išsiaiškinti Šilutės rajono jaunų žmonių požiūrį į jaunimo situaciją ir esamas problemas bei jų nusiteikimą prisidėti prie problemų sprendimo;  atlikti potencialių darbui su jaunimu tinkamų erdvių Šilutės rajone ir galimų partnerių paslaugų jaunimui teikimui identifikavimą;  pasiūlyti darbo su jaunimu formas (atviras, mobilus, gatvės, informacinis, išmaniojo darbo su jaunimu metodai ir kt.) ir galimus teikėjus (atvirus centrus, atviras erdves darbui su jaunimu ir kt.) Šilutės rajono teritorijoje.

     Rengiant galimybių studiją buvo atliktas kokybinis mišrios metodikos taikomasis tyrimas. Tyrimu buvo siekiama sužinoti, kaip suinteresuotosios grupės (remiantis technine specifikacija): dirbantieji su jaunimu, bendruomenių atstovai, savivaldybės specialistai, švietimo įstaigų vadovai, seniūnijų atstovai, jauni žmonės mato jaunimo situaciją Šilutės rajone, kokias pagrindines jaunimo problemas ir interesus įvardija.