Gegužės mėnesio veiklų planas

Pateikiame Šilutės atviro jaunimo centro balandžio mėnesio veiklų planą! (Planas gali kisti pagal atsiradusius poreikius ir jaunimo iniciatyvas)